حیوان روز تولد

 

یه نگاه به شناسنامتون بندازید

تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرار گرفته؟

سگ
11 تا 19 دی
12 تا 14 فروردین
25 تا 30 خرداد
19 تا 24 تیر
6 تا 8 مهر
10 تا 25 آذر

مـوش
 20 دی تا 4 بهمن
25 اسفند تا 3 فروردین
26 فروردین تا 6 اردیبهشت
11 تا 13 خرداد
10 تا 18 تیر
25 مرداد تا 3 شهریور

شیــــر
 5 تا 11 بهمن
22 تا 24 اسفند
1 تا 10 خرداد
10 تا 25 آبان

گربـه
12 تا 16 بهمن
4 تا 11 فروردین
4 تا 9 تیر
5 تا 9 مرداد
24 شهریورتا 5 مهر
26 آبان تا 9 آذر

کبوتـر
 17 تا 25 بهمن
24 تا 31 اردیبهشت
25 تیرتا 4 مرداد
10 تا 23 شهریور
5 تا 10 دی

لاک پشت
26 بهمن تا 2 اسفند
7 تا 10 اردیبهشت
14 تا 24 خرداد
4 تا 9 شهریور
24 مهر تا 5 آبان

پلنگ
3 تا 9 اسفند
15 تا 25 فروردین
6 تا 9 آبان

میمون
10 تا 21 اسفند
11 تا 23 اردیبهشت
31 خرداد تا 3 تیر
10 تا 24 مرداد
9 تا 23 مهر
26 آذر تا 4 دی
10 تا 14خرداد

سگشیرلاک پشتموش

میمونپلنگکبوترگربه

 

مطالب مرتبط

 


 

کدام نقطه از بدن شما حساس تر است 

 

پشت صفحه های ماههای سال

 

 با متولدین چه ماهی ازدواج بکنم؟ با متولدین چه ماهی ازدواج نکنم؟

 

طالع بینی ازدواج

 

طالع بینی خورشیدی

 

طابع بینی مصری

 

طالع بینی هندی

 

طالع بینی چینی

 

حیوان روز تولد؟!؟

 

شما تحت تاثیر کدام رنگ هستید؟!

 

عدد شناسی

 

فال رنگ با توجه به تاریخ تولدتان !!!!!!!!!!!

 

بیان راز های شخصی شما از زبان گل ها

 

قسمت شما در زندگی کیست؟


/ 0 نظر / 37 بازدید